SCÉNÁŘE BUDOUCNOSTI

Technický pokrok je poměrně předvídatelný a známý; nejisté zůstává jen načasování. Nové možnosti ale ovlivní i naše osobní životy.

Tato kniha se zabývá opomíjenými lidskými aspekty budoucnosti; budoucností vztahů, práce, sexu, vzdělání, rodiny, volného času apod. Směřování západní civilizace začíná vzbuzovat obavy. Uvážíme-li však, že nezbytné korekce obstarávaly dříve války, alternativa krize vedoucí ke změnám, k nimž by jinak nedošlo, beze ztrát na životech, není tak zlá.

Dnešní proměnlivý svět nemá určitou jedinou budoucnost. Pro každé zaměření existuje vždy několik scénářů z nichž jeden nejspíš nastane. Nevíme-li který, připravíme se na všechny.

Předvídání nevyžaduje prognostický ústav. Stačí si klást relevantní otázky a rozlišovat mezi jistým, pravděpodobným a možným. Experti s maximem informací v prognózách selhávají. Nepředpověděli pád železné opony, závratný vzestup Asie, expanzi počítačů a mobilů, nevarovali nás před finanční krizí, nestabilitou eurozóny a před efekty globalizace, a zdiskreditovali se v oblasti ekologie.

Jestliže vědecké autority nedokáží včas rozeznat tak podstatné trendy, sotva lze brát vážně jejich další závěry.

Všímaví "amatéři" mají blíže k realitě a mohou promýšlet budoucnost bez ideologické zátěže a direktiv politické korektnosti.

Tato příručka není sbírkou návodů a osobních názorů, ale nabídkou postřehů a témat k vlastnímu domyšlení.Zpět na hlavní stránku